Учители

Може ли в детска градина, в която няма яслена група /до 31 юли ЦДГ/ и има свободни места, по желание на родителите да се приемат деца на възраст 2 години

Може ли в детска градина, в която няма яслена група /до 31 юли ЦДГ/ и има свободни места, по желание на родителите да се приемат деца на възраст 2 години, при положение, че в населеното място има детска градина с яслена група /до 31 юли ОДЗ/?
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование от 1 август 2016 г. може да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст.