Мнения

Модерните технологии водят до по-подготвени за реалния живот ученици

Ефективното въвеждане на модерни технологии в клас и оборудването на съвременни лаборатории в училище води до по-подготвени за реалния живот ученици, показва първо по рода си изследване с над 100 000 български ученици по програмата „Училище на бъдещето“. Това съобщиха от фондацията „Америка за България“.

При измерването на ефекта от програмата, реализирана в продължение на пет години в 45 училища в страната, е станало ясно, че използването на съвременни технологии в клас повишава резултатите на учениците по чужди езици, по природни науки и български език. Учениците показват по-добро прилагане на математически умения, като четене с разбиране на диаграми, таблици, схеми и текстове, съдържащи числова информация, както и имат по-добри умения за вземане на решения.

И учителите, и учениците от програмата, изразяват по-силно чувство за принадлежност към училището. Удовлетвореността от училището на тези ученици е над средната за страната и достига 53 процента. Инвестициите в учебна среда и технологии имат ефект върху повишаване на мотивацията на учителите и върху капацитета на училището да привлича подкрепа от цялата общност. Училища, в които е инвестирано, успяват в следващите години да привлекат още повече средства в полза на учениците. Иновативното изследване е направено от Института „Отворено общество“ и „Админсофт“ по методология на Световната банка и сравнява резултатите от външното оценяване на учениците с достъп до модерните кабинети лаборатории с тези на българските ученици, които не разполагат с такива средства в своите училища.

Източник: novini.bg