Училища

Модел за партньорство “Професионална гимназия – предприятие“

Партньорство „Професионална гимназия – предприятие“ на основание Закона за професионално образование и обучение, изградено на базата на договор между професионална гимназия и предприятие и на основата на подписани Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката и заинтересована браншова организация на работодателите (или изграден от нея секторен консултативен съвет по заетостта и уменията) и Меморандум за разбирателство между МОН и съответната община.

Прочетете повече за модела