Модели на интерактивна класна стая

Обикновената класна стая може да се превърне в интерактивна.

Вижте как.

Коментари във Facebook