Ученици

Мобилността на учениците – невероятен шанс за развитие!

Заместник-министърът на образованието Диян Стаматов заяви, че е изключително полезно да се работи по проекти, чрез които с европейски средства се насърчава мобилността на ученици от професионални гимназии, студенти, възрастни обучаеми, млади хора и доброволци и университетски преподаватели, учители, обучители, младежки работници и хора, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта.

Това е невероятен шанс за развитие. И още нещо много важно дават проектите по „Еразъм+“  – създават приятелства, изграждат лидери, участниците в тях се чувстват част от екип.

Удоволствие е да срещаш хора с амбиция да знаят повече, за да дават повече на другите, заяви Стаматов.

Източник: МОН