Училища

Мобилните групи за превенция и психологическа подкрепа струват по 62 000 лв на година

Дейността на областните мобилни групи за превенция и психологическа подкрепа се финансира от бюджета на Министерство на образованието и науката. За 2014-2015 г. са планирани по 62 000 лева годишно.

Психологическа подкрепа на подрастващите се осигурява и по различни проекти. По проект за включващо обучение са назначени 84 психолози и са обхванати 1508 ученици. Психологическата подкрепа при избор на професия и кариерно развитие обхваща 433 953 ученици, от които 24 200 са ученици от етнически малцинства, а 3228 са ученици с увреждания или в неравностойно положение.

По проект за преквалификация на кадрите е залегнало обучение на 13 000 учители и психолози, като обучението е насочено към превенция на училищното насилие и агресия.

Още по темата