Институции

Мобилен оператор стартира образователна програма

Образователна програма гр@мотно.да!, която ще фокусира върху езиковата и онлайн грамотност на учениците стартира Мтел.

Програмата има за цел да разбере дали децата ни са достатъчно запознати със заплахите, които крие глобалната мрежа и знаят ли как да ги избегнат. Също така какво отношение имат към родния си език и към правилата за правилно и грамотно писане.

Инициативата е продължение на активностите на телекома в тази сфера. През миналата година с неговата подкрепа образователният портал Академика БГ проваде над 60 състезания в училище по грамотно писане.

Освен учениците, силите си в граматиката опитаха и много граждани.

Кампанията гр@мотно.да! сега ще пренесе инициативата за грамотност и в интернет пространството. Всеки ще може да направи онлайн тест, за да провери нивото си на грамотност и степента на запознатост с безопасното онлайн общуване.

Тестът ще съдържа въпроси както от граматиката на българския език, така и такива, които проверяват доколко сме запознати с естеството на онлайн общуването, със заплахите, които можем да срещнем в интернет, както и с какво онлайн комуникациите ни помагат и услесняват в ежедневието.

Инициативата ще включва и открити сесии на ключови места в големите градове на страната.