Училища

“Млечни“ и “цифрови“ технолози слагат началото на дуалното обучение

В две паралелки – 9-ти и 10 клас в  гимназия „Проф. Д-р Георги Павлов“ учениците ще се обучават по професията техник-технолог в производството на мляко и млечни продукти.

В гимназията в Казанлък в две паралелки – 9-ти и 11-ти клас – ще се обучават техници за машини и системи с цифрово програмно управление. Двете гимназии, в които започва дуалното обучение, са подбрани по няколко критерия, сред които са доброто им партньорство с бизнеса, както и насочеността им в сфери и райони, в които има търсене на квалифицирана работна ръка.

Новото при дуалното образование е, че с всяка учебна година значително се увеличават часовете за работа в реална работна среда. Така в 11-ти и 12-ти клас  учениците ще бъдат в два дни от седмицата в училище, а в другите три –  ще работят в предприятията и фирмите, които са включени в системата на дуалното образование.

Учениците ще подписват специални трудови договори с фирмите и ще получават възнаграждение за работата си, предвидено в Кодекса на труда.