Институции

Младите търсят решение на проблемите си в Интернет

Учениците във Великобритания търсят съвет за личните си проблеми далеч повече в Интернет, отколкото от семействата си, посочват данни от проучване, резултатите от което са публикувани днес (18.03.2010 – четвъртък).

 

Проучването е проведено от великобританската безплатна линия за помощ Get Connected.

 

Девет от всеки десет 1000 д. до 25 г., анкетирани в проучването, съобщават, че са търсили в Интернет информация за решение на лични проблеми.

 

Едва една трета са отговорили, че биха се обърнали към майките си за да дискутират проблем, докато само един на всеки двадесет биха разговаряли с бащите си. Половината са отговорили, че биха разговаряли с приятел.

 

Повече от половината от младите хора, потърсили решение на проблема си в Интернет, отговарят, че онлайн информацията ги е направила дори по-разтревожени, отколкото преди.

 

Като общество ние сме се превърнали във все повече разчитащи на Интернет, като основен източник на информация и е от критично значение да направим така, че младите хора във Великобритания да знаят къде точно да получат надеждна информация и подкрепа”, коментира Андрю Макнайт, председател на Управителния съвет на Get Connected.

 

Резултатите от проучването дават поводи за размисъл не само за отчуждението на младите хора от семействата им, но и за значението, като източник на информация, което е придобил Интернет.