Младежки ромски лагери ”Заедно напред” 2012 на Младежка Фондация ”Арете”

Младежки ромски лагери ”Заедно напред” 2012 на Младежка Фондация ”Арете”

Целите на младежките ромски лагери “Заедно напред” на Младежка Фондация “Арете” са:

– Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
– Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
– Включване на участниците в младежката доброволческа мрежа към фондация “Арете”;
– Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
– Насърчаване на младежката активност;
– Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
– Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
– Запознаване с изявени роми;
– Мотивиране на ромската жена за по-активно участие в обществения живот;
– Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
– Забавна и активна работна среда.

През 2012 година ще се организират четири лагера и участниците ще се разпределят на регионален принцип: младежи от регионите Шумен, Пазарджик, Сливен и Монтана. И четирите лагера ще се проведат в хотел “Хит” в с. Равда през месеците юли и август.

Кандидатури могат да подават младежи от цялата страна, но с предимство ще се ползват участниците от регионите Шумен, Пазарджик, Сливен и Монтана.

Желателно е всички документи да бъдат попълнени четливо или обработени на компютър.

Критерии за участие
Младежи до 21 години – ученици 9-12 клас или завършили средно образование.
Кандидатите да са от ромски произход.
Минимален успех – Добър 4.00
Есе по една от двете зададени във формуляра теми.
Правилно попълнен формуляр за кандидатстване.
Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник.
Препоръка от преподавател.

Документите да бъдат изпратени преди 1 юни 2012 г. на e-mail: info@areteyouth.org или по пощата на адрес:
Младежка фондация “Арете” България
бул. “Александър Стамболийски” № 49, ет. 3
гр. София 1301

Повече информация

ФОРМУЛЯР за кандидатстване за участие в ромски лагер “Заедно Напред” – 2012 г.

Коментари във Facebook