Мнения

Младежки ромски лагери “Заедно напред“ 2012 на Младежка Фондация “Арете“

Целите на младежките ромски лагери „Заедно напред“ на Младежка Фондация „Арете“ са:

– Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
– Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
– Включване на участниците в младежката доброволческа мрежа към фондация „Арете“;
– Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
– Насърчаване на младежката активност;
– Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
– Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
– Запознаване с изявени роми;
– Мотивиране на ромската жена за по-активно участие в обществения живот;
– Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
– Забавна и активна работна среда.

През 2012 година ще се организират четири лагера и участниците ще се разпределят на регионален принцип: младежи от регионите Шумен, Пазарджик, Сливен и Монтана. И четирите лагера ще се проведат в хотел „Хит“ в с. Равда през месеците юли и август.

Кандидатури могат да подават младежи от цялата страна, но с предимство ще се ползват участниците от регионите Шумен, Пазарджик, Сливен и Монтана.

Желателно е всички документи да бъдат попълнени четливо или обработени на компютър.

Критерии за участие
Младежи до 21 години – ученици 9-12 клас или завършили средно образование.
Кандидатите да са от ромски произход.
Минимален успех – Добър 4.00
Есе по една от двете зададени във формуляра теми.
Правилно попълнен формуляр за кандидатстване.
Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник.
Препоръка от преподавател.

Документите да бъдат изпратени преди 1 юни 2012 г. на e-mail: info@areteyouth.org или по пощата на адрес:
Младежка фондация „Арете“ България
бул. „Александър Стамболийски“ № 49, ет. 3
гр. София 1301

Повече информация

ФОРМУЛЯР за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“ – 2012 г.