Институции

Младежка работилница срещу речта на омразата онлайн

Български неправителствени организации ще станат част от кампанията за борба с речта на омразата в Интернет. Неин инициатор е Съвета на Европа, който ще проведе серия от събития за защита на човешките права в онлайн пространството през 2013 г.

Събитията в България започват с работилница за изграждане на капацитета на младежи, онлайн активисти и младежки работници. От 15 до 18 ноември тази година те ще отработят техники за разграничаване на свободата на речта от речта на омразата в Интернет.

Като част от обучението участниците ще търсят и причините за пораждането на различните нива на омразно говорене – от тормоза в киберпространството до престъпленията от омраза.

Организаторите от СНЦ „Възможности без граници““ – София ще насърчат разработването на индивидуални планове за действие на всеки един от участниците. В рамките на курса ще започне и работа по информационна брошура за толерантността и уважението към човешките права в Интернет.

Провеждането на работилницата се финансира от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа. Участниците заплащат единствено едната посока от маршрута си до мястото на обучението в местността Беклемето (Троян).

Краен срок: 1 ноември 2012 г.

Повече информация