Учители

„Мишият” проект с премиера за Северна България

Новаторският български продукт “Енвижън” – софтуер, позволяващ в обучението да се използва един компютър и много свързани към него мишки, ще има своята премиера за Северна България във вторник в Русенския университет “Ангел Кънчев”.

 

Енвижън е софтуер, при който всеки ученик в клас разполага с мишка и всички ученици работят с мишката си върху общ работен екран на компютъра, прожектиран на стена пред тях. Учениците не разполагат с клавиатури и всички мишки са свързани с един персонален компютър (преносим или настолен).

 

Проектът “Енвижън” бе отличен с награда в категорията „Иновации в съвместната работа” на VІІ Европейски форум на учителите новатори, провел се през март в Берлин, Германия и се класира на финала на престижното международно технологично състезание Imagine Cup 2009.

 

Премиерната демонстрация на софтуера в Северна България ще се осъществи в рамките на Международна педагогическа научнопрактическа конференция, провеждаща се в аулата на Корпус 2 на РУ.

 

Конференцията е организирана от Регионалния инспекторат в Русе, Русенски университет, СОУЕЕ “Св. Константин-Кирил философ” – Русе и ГОУ СОШ 1825 – Москва.

 

Тема на конференцията е “Образователният процес и здравословният начин на живот”. Ще се четат доклади, представящи образователни технологии, щадящи здравето, проблемите и перспективите при организиране на целодневно обучение, както и ще бъде споделен опита в областта.

 

Конференцията ще демонстрира

  • как учащите придобиват нравствени ценности чрез обучение по риторика,
  • как детската изследователска дейност става основа за формиране на функционално грамотна личност,
  • какво е мястото на училищния музей в образователното пространство на училище с целодневно обучение.
 

Конференцията е посветена на 65 години от основаването на Русенския университет и половинвековния юбилей на СОУ за европейски езици “Св. Константин-Кирил философ” – Русе. Участието в нея е безплатно.