Мнения

Министър Танев събра началниците на РИО на среща в “Камчия“

От 2 до 4 септемви в курортно-оздравителен комплекс „Камчия“ се провежда традиционната годишна среща на началниците на регионалните инспекторати по образование с екипа на Министерството на образованието и науката. Тя има за цел да координира и синхронизира усилията на регионалните звена на министерството преди началото на учебната година.

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев изнесе доклад, в който очерта целите през новата учебна 2015/2016 година.

Министър Танев изрази задоволство от личната инициативност на началниците на РИО за решаване на проблемите и поставените задачи на съвещанието за подготовка на учебната година, проведено на 23 юли 2015 година. Министърът благодари за усилията, които началниците на РИО са положили за този период и продължават да полагат и в момента за изкореняване на порочната практика „фиктивно записани ученици“.

В резултат на тези усилия образователната система по предварителни данни, които чакат потвърждение, би разполагала с резерв от над 20 милиона лева за усвояване. Проф. Танев обърна специално внимание на опасната тенденция за неглижиране на образованието в малките градове и села.

Източник: Пресцентър на МОН