Училища

Министър Танев: Рейтинговата система е удачен продукт

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев откри първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година.

Той даде висока оценка за извършената до момента работа по подготовката и „нехарактерната последователност“, с която са работили по проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ няколко екипа. „Тази тяхна последователност е образец, добра практика, която трябва да се следва“, заяви министърът.

Проф.Танев определи рейтинговата система на висшите училища като „изключително удачен и много гъвкав продукт“.  

Министърът добави, че промените, които предстоят във висшето образование, обаче са свързани със Стратегията за развитието на висшето образование в България, която трябва да бъде приета от Народното събрание. Проф. Танев подчерта, че това е необходимото и задължително условие за успешния старт на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която се представи вчера.