Училища

Министър Танев посети училището в с. Тишевица

По време на своята визита в община Враца, министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев  посети средищното основно училище „Св. Климент Охридски“ в с. Тишевица, община Враца, предава пресцентърът на МОН .

Заедно със заместник-министър Ваня Кастрева и началниците на регионалните инспекторати по образованието от страната министър Танев се срещна с директора и педагогическия състав на училището.

По време на срещата със специално подготвена презентация бе разказана накратко историята на училището и бяха показани успешни практики за социализацията на учениците от малцинствен произход чрез проектите, по които то работи в последните години. Директорът на училището Димитър Костов показа и един интересен експонат, с който разполага училището – летописна книга на училищния инспектор от 1848 г., съхранена в касата на училището, в която се казва: „Да се стражуват всички родители и настойници, които не пращат децата си на училище“.

Министър Танев влезе по време на някои от учебните занятия и поздрави учителите за успехите, които са постигнали благодарение на активната им работа за намаляване на отпадането на деца от малцинствен произход от училище и за изграждане на подходяща интеркултурна среда.

ОУ „Св. Климент Охридски“ е построено на мястото на килийно училище, създадено в  двора на църквата през далечната 1848 г. Към момента то е средищно и в него се обучават 127 деца от 5 села, от тях 98 пътуващи, като 80 % от учениците са с малцинствен произход. В преподавателския и помощен състав на училището също са включени представители на различни етноси.

Именно този подход на ръководството за намаляване разликата между представителите на различни етноси, изиграва съществена роля при  работата на колектива за задържане на децата в училище и намаляване броя на отпадащите от образователната система ученици, споделя директорът Димитър Костов.