Училища

Министър Танев: Искаме да догоним Турция и Румъния във въвеждането на ИТ в училище

„В момента по моя заповед се изготвя стратегия за информационните технологии в образованието. Надявам се, че още преди края на настоящата учебна година тя ще е готова за обществено обсъждане и ще се превърне в план за действие“, обясни в интервю министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев.

„Искаме да вземем добрия пример и да се поучим от опита на съседни страни. Турция в момента е един от лидерите в района по въвеждане на информационни технологии в училище, Румъния също се намира в малко по-напреднало положение. Изучаваме техния опит – както положителен, така и отрицателен, с идеята да го адаптираме към българските условия. Много зависи какво точно ще преценим, че е удачно за въвеждане“.

„Лично аз съм привърженик на това да започнем с въвеждане на учебни таблети от 1-ви до 4-ти клас, които не могат да се използват за игра или за продажба. Идеята е първо да насочим усилия към Северозападния район на страната, след което да направим мониторинг на резултатите от една учебната година, за да може евентуално да вземем решения за по-широкото приложение на технологиите в следващите години“, хвърли повече светлина по проекта министърът.