Учители

Министър Танев: В някоя от Вашите ранички, стои скрит жезъла на пълководеца!

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев се обърна към ученици, учители и всички ангажирани в сферата на образованието с традиционното позравление по случай първият учебен ден.

Скъпи ученици,
Уважаеми родители,
учители и колеги,

Поколения наред датата 15 септември е свързвана с най-дълбокото усещане на човешката душа – просветлението. Просветлението, което озарява пътя на нацията ни от древни времена. Жаждата за знания е генетично заложена у нас.

Първият учебен ден е сакрален по своя смисъл. Думи като книга, слово, просвета изпълват умовете на децата, които след години  имат възможност да реализират мечтите си.

Днес е повече от важно да се противопоставим на невежеството. Всеки образован човек е в пъти по-ценен за обществото от неукия. Хилядите родители, които са подготвили цветя за първата среща с преподавателя, показват едно единствено нещо – дълбокото уважение към професията учител.

И тази година в раничката на всяко едно дете стои скрит жезълът на пълководец. Стоят скрити знанието на лекаря, умението на инженера, ловкостта на занаятчията, майсторството на четката и палитрата, диригентската палка, вдъхновението на твореца или амбицията на олимпийски шампион. И от хората, поели кръста на нелеката професия учител, зависи кога ще разцъфти душата на просветения ум.

В ден като 15 септември, в година, изпълнена с превратности, децата са богатството, което сме задължени да охраняваме зорко. Националното достойнство се гради не само в училищните стаи и в часовете по история, но и в семейната среда. Отговорността за възхода на нацията е обща. Тя не е за ден или два. Тя е за цял живот.

Да си учител във времена като днешните е избор на силните характери с мисия, осеяна с препятствия. Нашите учители са нашите съвременни апостоли на просвещението. Отдадени на едничката мисъл – да продължат родовата любов към науката и знанието. Тъмнината на неграмотността е най-опасното лековерие, в което можем да изпаднем. Ето това е причината апостолите на светлината да влизат всекидневно в класните стаи.

Традицията изисква от нас да не спираме, а да продължаваме и да предаваме от поколение на поколение факела на знанието. Защото знанието е част от великото усещане, че сме истински  успяла нация.

И защото никой друг народ няма в съкровищницата си слова като тези:

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, гдето знаньето живей!

На добър час, скъпи ученици, учители и родители!