Мнения

Министър Милошев връчва наградите “Питагор“

На 21 май 2013 г. от 19:00 часа, в хотел „Шератон“ министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев ще бъде домакин на тържествената церемония по връчването на годишните награди за наука „Питагор“.

Министерството на образованието, младежта и науката за пета поредна година организира присъждането на наградите „Питагор” за съществен принос за развитие на науката в България. Наградите през 2013 година ще бъдат присъдени в следните категории:

Голяма награда за млад учен;

Голяма награда за успешен ръководител на международни проекти;

Награда за утвърден учен в областта на:
– Техническите науки;
– Биомедицинските науки;
– Природните науки и математика;
– Обществените и хуманитарни науки.

Награда за научен колектив и внедрени  разработки в бизнеса.

Специални награди за:
– Цялостен принос в развитието на науката
– Съществен принос в природните науки

Награда на Фонд „Научни изследвания“ за научен мениджър.