Мнения

Министър Коларова участва в церемонията по отбелязване на 60-годишнината на ЦЕРН

Министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова се включи в официалната церемония за отбелязване на 60-тата годишнина от основаването на  ЦЕРН в гр. Мейрен, Швейцария.  

Доц. Коларова подчерта важността на ползотворното сътрудничество и възможността българските учени да имат достъп до уникалната научна инфраструктура и да извършват изследвания на най-високо световно ниво в ЦЕРН.

Същевременно постъпващите от научната организация поръчки в нашата индустрия водят до повишаване на българската конкурентоспособност чрез ноу-хау, както и до нарастване на националния авторитет като надеждни и високоценени производители.

Най-важният резултат от участието на България в ЦЕРН е интеграцията и сътрудничеството в изследванията структурата на материята. Те оказват изключително плодотворно влияние за развитието на много научни области у нас, като физика на високите енергии, ядрена физика, информатика, електроника, медицина, подчерта министърът.

ЦЕРН е най-голямата лаборатория по физика на елементарните частици в света. Тя е създадена след подписването на споразумение в Париж в средата на 1953 година от представители на 12 европейски държави. Днес броят на страните-членки е 21, като последната държава, присъединила се към организацията през тази година, е Израел. България е пълноправен член на Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН от 11 юни 1999 г. въз основа на Указ на Президента на Р България. Оборудването на ЦЕРН се използва от учени от 113 страни, а постоянните сътрудници на организацията са над 2400.

Източник: Пресцентър на МОН