Мнения

Министър Коларова на форум в Брюксел

На 25 и на 26 септември 2014 г. в Брюксел министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова ще участва в работата на Съвет на министрите по конкурентоспособност в рамките на италианското председателство на Европейската комисия. Фокусът на форума е вътрешен пазар, индустрия и изследвания.

Българската делегация ще изрази позицията на България относно Стратегия „Европа 2020“: средносрочен преглед – „Научните изследвания и иновациите като източник за растеж“.

Министър Коларова ще представи позицията на България по отношение на вписването на страната в Европейското научноизследователско пространство. Ще бъдат представени приетите нови стратегически законодателни документи в областта на научните изследвания, иновациите и висшето образование.

В делегацията за форума в Брюксел участва и заместник-министърът на образованието и науката проф. Валери Младенов.