Училища

Министър Коларова на посещение в Мизия

Министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова ще посети през следващата седмица лично гр. Мизия, за да се запознае с работата по възстановяването на засегнатите от наводненията учебни заведения. След това министърът ще определи и следващите мерки, които да се предприемат за гарантиране  на нормалното започване на учебната година в района.

Днес директорът на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ в МОН Лазар Додев представи на министъра доклад  за обстановката в пострадалите от природното бедствие райони. В края на миналата седмица той беше изпратен специално на място, за да извърши проверката.

Обстановката в Мизия продължава да е тежка. Особено засегнато е основното училище „Цанко Церковски“ в града, като първият етаж е бил напълно залят. Неизползваемо е оборудването – чинове, маси, шкафчета, както и физкултурният салон. Наводнени са дворът и подземните помещения. Унищожени са и наличните и новодоставените учебници. Те ще бъдат заменени изцяло. Останалите два етажа на сградата не са пострадали.

Професионалната гимназия по химични технологии „Васил Левски“ в града е засегната по-малко, но са наводнени работилниците и кухненският блок. Вторият етаж е потенциално използваем.

Лазар Додев докладва, че започва почистването на двете училища, като до  следващата седмица трябва да приключи възстановяването на дворовете и вътрешните пространства. На място са се включили много родители, учители и ученици от горните класове. Изпратени са бригади от доброволци от различни фирми и учреждения.

Същевременно стана ясно, че щетите от поройните дъждове във Великотърновска и Габровска област вече са отстранени изцяло.