Мнения

Министър Коларова начерта плана пред нея и екипа й

По време на представянето на екипа, с който ще работи в следващите три месеца министър Коларова припомни приоритетите на министерството, които са част от стабилизационната програма на служебното правителство.

„Освен Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и актуализиране на Стратегията за висше образование и изготвянето на плана за действие към нея, важен приоритет за нас е училищното образование“.

„Предстои изготвянето на 4 наредби, свързани с приетите изменения и допълнения на Закона за професионално образование и обучение. Имаме амбицията и да стартираме програма за предучилищно обучение и образование, което е  ключов елемент от синхронизирането на нашата образователна система с европейските стандарти“, каза доц. Коларова.

Проблем пред министерството се оказва актуализацията на бюджета на НЗОК. Около 19 милиона лева трябва да бъдат съкратени от бюджета на МОН, поясни доц. Коларова.

Според нея това е сериозен проблем, с който екипът е амбициран да се справи. Министърът гарантира, че в цялата страна учебната година ще стартира нормално на 15 септември, дори и в пострадалите от наводненията райони.