Мнения

Министър Клисарова се срещна с новото представителство на студентските съвети

Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова се срещна с преизбрания председател на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Ангел Георгиев, с представители на новоизбрания Управителен съвет и с Борис Андонов – председателя на Общото събрание на НПСС.

Студентите изразиха подкрепата си на проекта за Стратегия и промените в Закона за висше образование, които ще гарантират по-високо качество на образованието и последваща реализация на трудовия пазар. Те подчертаха, че предложенията на МОН за намаляване таксите за обучение в държавните висши училища, промяната на финансирането според постигнатите резултати, платените стажове и практики, които да се считат за трудов стаж, връзката на образованието с бизнеса, както и въвеждането на управленски борд, в който да има представител на студентите, срещат одобрението на по-голямата част от колегите им.

„За нас студентското самоуправление е кауза и ние ще се стремим към участие на наши представители във всички структури на академичната общност“, заяви Ангел Георгиев  по повод предложението за въвеждане на университетски бордове във висшите училища.

„Гарантирам, че няма да закриваме висши училища, а ще вървим към  повишаване на качеството на образованието, така че да няма безработни висшисти“, заяви проф. Клисарова.

Тя наблегна на необходимостта от връзката на обучението с реалната работна среда, на възможността за разширяване на ползването на студентски кредити, на включването на младите хора в по-голяма степен в научни разработки.

Министър Клисарова постави на студентите няколко идеи за бъдещо обсъждане. Сред тях е въпросът дали да има държавна поръчка при приема във висшите училища, която да гарантира необходимия брой кадри на държавата по определени професии, а над тази бройка да има възможност за платен прием.

Вторият въпрос, по който проф. Клисарова очаква мнението на НПСС, е за възможността да има единни изпити за кандидатстване в определено професионално направление, т.е. резултатите от изпита да се признават от всички университети при приемане на студенти в определени специалности от това направление.