Училища

Министър Клисарова: Рейтинговата ни система е сред най-добрите в Европа

„Благодаря ви за много добре свършената и успешна работа по усъвършенстване на Рейтинговата система за висшите училища в България. Третото издание на нашата рейтингова система показва, че тя е една от най-добрите рейтингови системи в Европа“, каза министър Анелия Клисарова при откриването на пресконференция за промотирането й.

Тя изтъкна предимствата на системата като: база за сравнимост не само между висшите училища, но и между самите професионални направления, прозрачност на висшето образование, многообразие на индикаторите, възможност за анализи и оценки и за вземане на управленски решения.

Министър Клисарова подчерта, че актуализираният вариант на рейтинговата система дава много нови възможности, като тя още повече ще улесни кандидат-студентите и техните родители при избора им на професионално направление или  желана специалност. Подпомогнати от актуална информация за връзката между обучението и реализацията на пазара на труда, те ще могат да избират най-доброто професионално направление, най-желаната специалност.

Изборът на висше училище и професионално направление може да има съществено влияние върху шансовете на студентите за бъдеща реализация на пазара на труда, показват данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България (http://rsvu.mon.bg).

Оповестеното трето издание на Рейтинговата система потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование сред висшистите в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище. Значими разлики се наблюдават и по отношение на другите резултати от дейността на висшите училища.