Мнения

Министър Клисарова начерта пет акцента във висшето образование

Вчера, 5 ноември 2013 г.м министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова прие на разговор по нейна покана студенти от висши училища от страната.

„Изключително важно е за мен да се срещна с вас, да говорим, да обсъждаме нещата, защото приоритет на правителството и на Бюджет 2014 е образованието“,  каза в началото на срещата проф. Клисарова.

Министърът сподели, че за първи път публично говори по основните тези от проекта на Стратегия за висшето образование, който предстои да бъде широко дискутиран и обсъждан и изрази надежда, че проектът ще е готов по-рано – през март 2014 година, въпреки че срокът за утвърждаване е май 2014 г.

„Първият компонент в проекта е подобряване на достъпа до висшите училища, увеличаване на броя и относителния дял на завършващите висше образование – изискване на ЕС за по-голям дял на младите хора, завършили висше образование.“ Във връзка с това министър Клисарова постави пред студентите въпроса дали да има широк вход към висшите училища, но следването да е по-трудно и да завършват най-подготвените.

Като втори акцент бе поставен въпросът за повишаване качеството на обучението, съобразено с европейските и световни стандарти. Според проф. Клисарова в този контекст е редно да има постоянно повишаване на квалификацията на преподавателите и на техните умения за работа със студентите.

Като трети акцент за стратегията бе посочено изграждането на устойчива връзка между висшите училища и пазара на труда. „Пак поставяме въпроса с приема. Трябва ли бизнесът да участва, знаете университетите са автономни, при изработването на план-приема на университетите в зависимост от това, което търси, при изработването на учебните планове и програми? Трябва сериозно да помислим как да ангажираме работодателите да се включат във висшето образование, не само чрез планиране на необходимите кадри, но и чрез осигуряване на платени стажове!“ – сподели визията си проф. Клисарова.

На четвърто място министърът  изтъкна изграждането на ефективна интегрирана мрежа за научно-изследователска дейност и развитие на иновациите. В този контекст тя подчерта важността да се мотивират младите хора за включване в научните изследвания. Като ключ към това е и ролята на изготвената Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

На модернизацията и децентрализацията на системата за управление и финансиране на висшите училища също бе поставен акцент.  Това засяга и моделът, по който ще бъдат финансирани висшите училища, като на рейтинговата система ще бъде определено ключово значение, стана ясно от думите на проф. Клисарова.

Представители на студентските съвети от университети в страната изразиха вижданията си, като подчертаха предложението си да отпадне финансирането на висшите училища само според броя на учащите.

Студенти медици предложиха да се актуализира Наредба № 34  – завършилите медицински университети да имат по-широк и по-бърз достъп до специализациите, които желаят. Стана дума  и за търсене на възможност за превод на актуална учебна литература, съдържаща най-нови открития и методи в световната наука.

Студентите предложиха и да се възстанови практиката само една трета от дължимите такси за обучение да се заплащат от тях, както и пълните отличници да бъдат освободени от такси.

Източник: Пресцентър на МОН