Училища

Министър Клисарова награди отличници по програма ”Учене през целия живот”

Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова откри Валоризационна конференция в хотел “Шератон”. Конференцията по програма “Учене през целия живот” се организира от “Центъра за развитие на човешките ресурси”.

На нея днес се обобщиха резултатите от дейностите по най-голямата европейска програма за образование и обучение “Учене през целия живот”; за периода 2007-2013 г.

“На конференцията се състоя и официалната церемония по награждаване със сертификат за качество и плакет на организации, чиято работа е отличена в рамките на Програмата “Учене  през целия живот” и конкретно в секторните програми “Коменски”, “Леонардо да Винчи”, “Грюндвиг”, и “Еразъм”.

Дванадесет български образователни институции от всички сектори на образованието бяха наградени за цялостно качествено изпълнение на проекти в рамките на Програма “Учене през целия живот”.