Училища

Министър Клисарова награди отличници по програма “Учене през целия живот“

Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова откри Валоризационна конференция в хотел „Шератон“. Конференцията по програма „Учене през целия живот“ се организира от „Центъра за развитие на човешките ресурси“.

На нея днес се обобщиха резултатите от дейностите по най-голямата европейска програма за образование и обучение „Учене през целия живот“; за периода 2007-2013 г.

„На конференцията се състоя и официалната церемония по награждаване със сертификат за качество и плакет на организации, чиято работа е отличена в рамките на Програмата „Учене  през целия живот“ и конкретно в секторните програми „Коменски“, „Леонардо да Винчи“, „Грюндвиг“, и „Еразъм“.

Дванадесет български образователни институции от всички сектори на образованието бяха наградени за цялостно качествено изпълнение на проекти в рамките на Програма „Учене през целия живот“.