Мнения

Министър и премиер връчват договори по ОП “Развитие на човешките ресурси“

На 15 октомври 2012 г., от 09:30 ч., в зала „Сердика“ на хотел „Шератон“ министър-председателят Бойко Борисов и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще връчат договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Одобрените кандидати ще получат договорите си за финансиране по програми „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ и „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“.

Общата стойност на договорите, които ще бъдат връчени, е  над 20 млн. лева, информира пресцентърът на МОМН.