Мнения

Министър и посланик обсъдиха съвместни инициативи и проекти

На 25 август 2014 г. министърът на образованието и науката доц. д-р Румяна Коларова се срещна с посланика на Държавата Израел Н. Пр. Шаул Камиса Раз.

В срещата участваха още първият секретар на посолството на Държавата Израел г-жа Саусан Хасон и председателят на Организация на евреите в България „Шалом“ Максим Бенвенисти.

Министър Коларова даде висока оценка за съвместното отбелязване на 70-годишнината от спасяването на българските евреи и подчерта важността на образованието за обучението на младите хора в дух на толерантност, равнопоставеност и разбирателство като предпоставка за успешното развитие на всяко демократично общество.

Министър Коларова обсъди с посланик Камиса Раз текущата работа по проекти и инициативи за двустранното сътрудничество между България и Държавата Израел в областта на образованието. Беше обърнато внимание и на възможностите за съвместни проекти в областите на висшето образование, професионалната реализация на младите учени и стартирането и развитието на изследвания в иновационните технологии.

Източник: Пресцентър на МОН