Мнения

Министър Игнатов участва на Съвета по конкурентоспособност в Брюксел

От 30 до 31 май 2012 г. в Брюксел министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов взе участие в редовното заседание на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) на ЕС, предава пресцентърът на МОМН.

На заседанието във формат министри, отговарящи за научните политики, бе обсъдено предложениeто за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ – Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020). На изминалия Съвет датското председателство успя да постигне в максимална степен съгласие между държавите-членки по предложението за регламент и постигане на частичен общ подход.

Министър Игнатов бе сред първите изказали се министри и отбеляза, че България е постигнала напредък по всички свои приоритети и приема без резерви предложения компромисен текст на Председателството.

По време на изказването си комисаря по изследователска дейност, иновации и наука Мойра Гейгън Куин обърна вниманиe на съвместното писмо, подписано от 12 министри и съдържащо съвместни приоритети на държавите от ЕС-12. Комисар Куин помоли да се отбележи в протокола на Съвета желанието на ЕК да се занимае подробно със съдържанието на писмото и основния проблем, свързан с разширяване на участието.

Идеята за общо писмо на ЕС-12 бе лансирана от министър Игнатов на неформалния съвет в Копенхаген (1-2 февруари 2012 г.). Самото писмо е подготвено на среща на министрите от ЕС-12, проведена във Варшава на 26 март, по покана на полския министър за наука и висше образование Барбара Кудринска. В него са отразени всички общи приоритети на държавите от ЕС-12 по отношение на програма Хоризонт 2020.

Сред тях са: разширяване на участието, равностойното третиране на научната изключителност, равен достъп и балансирано разпределение на паневропейските научни инфраструктури, по-голям фокус върху малките проекти, двустепенна процедура за оценяване, въвеждане на индикатор за мониториране на участието, изработване на механизми за реална синергия между „Хоризонт 2020“ и Структурните фондове.

Очаква се предложението на Програмата „Хоризонт 2020” да бъде окончателно одобрено от Съвета и Парламента до края на 2013 г., а първите конкурси на програмата да стартират от 1 януари 2014 г.

„Хоризонт 2020“ е следващата рамковата програма за научни изследвания и иновации, която обхваща периода 2014-2020 година и с общ бюджет 80 милиарда евро.

Тя се базира на три основни приоритета:  създаване на отлична наука и укрепване на високите научни постижения на Съюза на световно равнище; подкрепа за постигане на водещи позиции на промишлеността; справяне с обществените предизвикателства, пред които е изправен Съюза в контекста на стратегия „Европа 2020“.