Мнения

Министър Игнатов участва в Съвета по конкурентоспособност на ЕС

От 10 до 11 октомври 2012 г. в Люксембург, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов взе участие в редовното заседание на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) на ЕС.

На заседанието във формат министри, отговарящи за научните политики, беше постигнато съгласие за частичен общ подход 1 върху основните елементи на предложението за регламент относно правилата за участие и разпространение на резултатите на научни проекти, които ще се финансират от следващата рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Прочетете повече за срещата