Училища

Министър Игнатов откри нов комплекс на Пловдивския университет

Министърът на образованието Сергей Игнатов откри в края на работната седмица нов научноизследователски и учебен комплекс на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Проектът е пореден за ВУЗ-а след реализацията на новата спортна зала към него, открита преди няколко месеца.

„Университетът е както средище на образование и научна дейност, така и място за активен обществен живот. Материално – техническата база е от голямо значение за развитието на високия интелект“, каза в обръщението си към присъстващите министърът.

Съоръжението е с обща разгърната площ 865,88 кв. метра и включва две двуетажни сгради, които са естествено продължение на сградата на Ректората. Те са изградени със средства на университета за 5 месеца, а стойността на проекта е 720 хиляди лева.

В първата сграда ще се подготвят и управляват научноизследователски и инфраструктурни проекти, както и такива, които се отнасят до мобилността на студенти и преподаватели. Като част от комплекса е оформен и конферентен център с една по-голяма зала за семинари и научни форуми с 80 места и две по-малки зали с общо 50 места.

В другата ще се помещава учебен център с 300 места, разпределени в една аудитория и две семинарни зали.