Мнения

Министър Игнатов откри дискусия по програма “Хоризонт – 2020“

Вчера, 26 юни 2012 г., София бе домакин на информационна среща по предстоящата Рамкова програма на Европейския съюз за наука и иновации „Хоризонт – 2020“ с участието на министър Сергей Игнатов, г-н Брендън Хоудън, началник на отдел рамкова програма в Генерална дирекция „Наука и иновации“ на Европейската комисия, и г-жа Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на ЕК в България, информира пресцентърът на МОМН.

При откриването на форума министърът подчерта, че „днес повече от всякога научните изследвания и иновациите следва да работят за развитие на ключовите промишлени сектори. Информационно-комуникационните технологии, нанотехнологии, природни материали, биотехнологии, космически изследвания и др. решават ключовите предизвикателства пред обществото, някои от които са здраве, демографски промени, чистите храни, устойчиво селско стопанство, морски изследвания, биоикономика, чиста и ефективна енергия, интелигентен зелен интегриран транспорт, екология и климат, ефективността на ресурсите и суровините“.

„България започна преговорите по регламента на „Хоризонт“ 2020“ с конкретен преговорен пакет и днес ние отбелязваме значителен напредък“, каза още Игнатов.

„Искам да благодаря специално на нашите учени за всеотдайността им и активната изследователска дейност в условията на икономическа криза и при тази глобализираща се и динамична международна конкуренция – обърна се към присъстващите министър Игнатов.

Повече за събитието прочетете ТУК