Мнения

Министър Игнатов открива заседанието на ERC в София

На 26 април 2012 г. от 10:30 до 11:45 часа в Гранд хотел „София“ министър Сергей Игнатов и проф. Хелга Новотни, председател на Европейския научноизследователски съвет, ще открият съвместна пресконференция по повод 35-то редовно заседание на Научния съвет на Европейския научноизследователски съвет (ERC), информира пресцентърът на МОМН.

Събитието ще се проведе в рамките на два дни – 26 и 27 април 2012 г. Научния съвет на Европейския научноизследователски съвет (ERC) е висш ръководен орган на специфичната програма „Идеи“ на Седма рамкова програма.

Заседанието се провежда в България по покана на Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката. Министър Игнатов се очаква също така да даде официална вечеря на 26 април, където ще потвърди ангажимента на България към научните изследвания, основен инструмент за изграждане икономика на знанието.

Европейският научноизследователски съвет е първият паневропейски орган за финансиране на авангардни научни изследвания. ERC оказва подкрепа на най-добрите изследователи, провеждащи изследвания на „границата на познанието“ във всички научни области. Той цели да осигури условия за работа и развитие на най-добрите умове чрез предоставянето на финансова подкрепа за високорискови, но новаторски и авангардни научни идеи. Основен критерий при подбора на проектите е научната изключителност.

Научният съвет се състои от 22-ма независими европейски експерти от всички научни области. Съветът разполага с автономия при вземането на решенията си за финансиране на проектите, като по този начин гарантира за тяхното качество и потенциал за постигане на значими научни резултати. Безвъзмездната финансова подкрепа е насочена към изследователи от всички възрасти и от всички страни, провеждащи изследвания, в която и да е научна област.

През тази година Европейският научноизследователски съвет чества своята петгодишнина. По повод на юбилея проф. Хелга Новотни, председател на Съвета, подчерта, че Европа трябва да се увери, че се оказва необходимата подкрепа на талантите, с които разполага или които е способна да привлече, още повече в период на криза.

За да гарантира осигуряване на равен достъп до информация и прозрачни условия за участие в схемите за всички, както и за да повиши участието в конкурсите си, Съветът организира многобройни информационни събития в различни държави-членки.