Мнения

Министър Игнатов на среща за Европейска стратегия за изследвания и иновации

На 12 април 2011 г. министър Сергей Игнатов взе участие на среща, организирана от Европейската комисия в сътрудничество с унгарското председателство, съощава пресцентърът на МОМН.

На събитието в Будапеща присъстваха над 250 представители на ресорните министерства от държавите-членки, висши мениджъри от агенции и бизнеса и представители на Европейската комисия.

В своето изказване министър Игнатов оцени избора на тема като изключително важен:

„Напоследък по този въпрос са публикувани различни документи и аз съм съгласен с всички споменати приоритети, като например увеличаването на финансирането на научните изследвания да се съсредоточи върху няколко основни приоритета на европейско равнище, за разработването на стратегически подход към иновациите, за опростяването на процедурите, и т.н. Но това, което тези документи казват още е, че има група от страни, които са по-слабо представени в 7 Рамкова програма. България е една от тези страни и катo министър на науката основният ми приоритет е да се повиши нивото на участие на българските изследователи в 7 РП и да се опитам да преговарям за по-отворени и достъпни в бъдеще рамкови програми. Вярвам, че изграждането на съгласувано и по-конкурентно Европейско изследователско пространство е в интерес на всички нас.“

По отношение на Граничните научни изследвания министър Игнатов изрази своето съжаление, че България на практика няма достъп до Европейския съвет по научни изследвания (ERC) и подкрепи предложението на португалския си колега за подпрограма, която да позволи на всяка държава-членка да има поне по един финансиран проект. Той също така се изказа в ползата на мерки на национално и европейско равнище, насочени към запазване и реинтегриране на  таланти и изрази надежда „изтичането на мозъци“ да се превърне в „спечeлванe на мозъци“.

В своето изказване за инфраструктурните възможности министър Игнатов подчерта нуждата от по-голямо взаимодействие между структурните фондове и други европейски инструменти за финансиране, включително и за изграждането и функционирането на изследователските инфраструктури за структурните фондове:

„Говорейки за инфраструктурата едно нещо винаги ми идва на ум – в момента големите европейски инфраструктури са концентрирани в западната част на Европа. Ние трябва да мислим за механизъм, който ще ги разпределя по един по-балансиран и справедлив начин.“ –  каза министър Игнатов.

В същия цикъл от срещи в Гьодоло се проведоха неформална среща на Съвета по конкурентоспособност и среща на директорите по информационни и комуникационни технологии.