Мнения

Министър Игнатов на заседание в Брюксел

На 10 и 11 май 2012 г. в Брюксел, Белгия, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, заместник-министърът на културата Митко Тодоров и заместник-министърът на физическото възпитание и спорта Иван Ценов ще вземат участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, инфомира пресцентърът на МОМН.

На заседанието във формат министри на образованието ще бъде разгледано и обсъдено предложението на Европейската комисия за Регламент относно създаването на новата интегрирана програма на Общността  „ Еразъм за всички” за образование и обучение, младеж и спорт.

На заседанието във формат министри на младежта ще бъдат приети Заключения на Съвета относно разгръщането на творческия и  иновативния потенциал на младите хора.

В рамките на заседанието министрите на културата ще приемат  Заключения на Съвета относно цифровизацията и предоставянето чрез интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид.

Министрите на спорта ще  приемат Заключения на Съвета относно борбата с допинга в непрофесионалния спорт и ще обсъдят бъдещите предизвикателства в тази област.