Министър Игнатов замина за форума ”Алианс на цивилизациите”

Министър Игнатов замина за форума ”Алианс на цивилизациите”

От 11 до 14 декември 2011 г. министър Сергей Игнатов ще бъде на официална визита в Катар, информира пресцентърът на МОМН. Той ще участва в работата на IV годишен глобален форум на Инициативата на ООН “Алианс на цивилизациите”, който ще се проведе в столицата Доха и ще бъде под мотото “Междукултурен диалог за насърчаване на развитието”.

Министерският сегмент на форума ще протече под формата на интерактивна дискусия в рамките на работни сесии по определен кръг от теми, свързани с толерантността, културното многообразие и изграждането на интеркултурен диалог за дълготраен мир и разбирателство. В програмата на форума са включени голям брой интерактивни сесии с участието на неправителствени организации, личности с принос към междукултурния диалог, представители на младежки организации.

В рамките на посещението на министър Игнатов в Катар се предвиждат няколко срещи с цел обсъждане на възможностите за установяване на сътрудничество в областта на образованието, младежта и науката: с министъра на образованието и висшето образование Саад ал Махмуд, с президента на Фондация “Катар” проф. Мохамед Фатхи Сауд, както и с президента на Катарския университет шейх Абдулла  ал  Миснед.

Министър Игнатов ще посети научно-изследователските лаборатории и ще се запознае с научните постижения на Университета на Катар.

Коментари във Facebook