Мнения

Министър Игнатов замина за форума “Алианс на цивилизациите“

От 11 до 14 декември 2011 г. министър Сергей Игнатов ще бъде на официална визита в Катар, информира пресцентърът на МОМН. Той ще участва в работата на IV годишен глобален форум на Инициативата на ООН „Алианс на цивилизациите“, който ще се проведе в столицата Доха и ще бъде под мотото „Междукултурен диалог за насърчаване на развитието“.

Министерският сегмент на форума ще протече под формата на интерактивна дискусия в рамките на работни сесии по определен кръг от теми, свързани с толерантността, културното многообразие и изграждането на интеркултурен диалог за дълготраен мир и разбирателство. В програмата на форума са включени голям брой интерактивни сесии с участието на неправителствени организации, личности с принос към междукултурния диалог, представители на младежки организации.

В рамките на посещението на министър Игнатов в Катар се предвиждат няколко срещи с цел обсъждане на възможностите за установяване на сътрудничество в областта на образованието, младежта и науката: с министъра на образованието и висшето образование Саад ал Махмуд, с президента на Фондация „Катар“ проф. Мохамед Фатхи Сауд, както и с президента на Катарския университет шейх Абдулла  ал  Миснед.

Министър Игнатов ще посети научно-изследователските лаборатории и ще се запознае с научните постижения на Университета на Катар.