Учители

Министър Игнатов дава старт на обсъждането на учебните програми по природни науки

На 25 октомври 2012 г., четвъртък, в 10:00 часа в зала „Роял 3“ на хотел „Шератон“, министър Сергей Игнатов ще открие кръгла маса за обсъждане на проектите на учебни програми за задължителна подготовка по природни науки в начален и в прогимназиален етап.

Разработването на учебните програми се осъществява по проекта „За по-качествено образование“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование“.

Неотдавна се проведоха и кръгли маси с участието на експерти от РИО, учители, представители на висши училища, на БАН и на неправителствени организации за обсъждане на проектите на учебни програми за задължителна подготовка по математика и по чужди езици в начален и в прогимназиален етап, както и на проектите на учебни програми за задължителна подготовка по информационни технологии в прогимназиален етап.