Мнения

Министър Игнатов взе участие в заседанието на Съвета по конкурентоспособност

От 19 до 21 юли 2012 г. в Никозия, Република Кипър, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов взе участие в редовното заседание на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) на ЕС.

Заседанието на Неформалния съвет протече в две сесии:

На сутрешната пленарна сесия бе обсъдено сътрудничеството между Европа и Средиземноморския регион в областта на науката и иновациите.

Една от основните теми на разговорите в този панел засегна укрепването на евро-средиземноморското сътрудничество в областта на науката и иновациите и необходимостта то да се модифицира в по-стратегическо партньорство, базирано на подхода „към всеки регион“.

Министър Игнатов заяви, че е релевантно да има нов подход спрямо страните от Средиземноморския регион, чрез който да се укрепи сътрудничеството, да се подпомогне процесът на изграждане на устойчиви демократични общества и да се насърчи икономическият растеж. Според него този нов подход, следва да надгражда добрите традиции, да отчита специфичните нужди и желания на отделните партньорски държави от средиземноморието и да предоставя възможност те сами да определят обхвата на сътрудничеството с ЕС, особено в сферата на научните изследвания и иновациите.

Повече информация за събитието дава сайтът на МОМН