Училища

Министър Георгиева посети спортното училище в Бургас

В рамките на заседанието на Министерския съвет, което се проведе в Бургас, министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева посети Държавното спортно училище „Юрий Гагарин“.

Проф. Георгиева се запозна с основната сграда на училището, в която се провежда учебният процес и се намира общежитието, което се ползва от част от възпитаниците на спортното училище.

„Благодаря на спортно-педагогическия колектив на училището и на директора, че ме запознаха с работата си и с въпросите, свързани със спортната база, в която учениците провеждат своя тренировъчен процес. Липсата на собствена база е заварено положение – заяви министър Георгиева.

„Разбрах от директора обаче, че общинските бази, които се ползват за тренировъчен процес, отговарят на условията за провеждането му“.

Директорът на спорното училище г-н Георги Георгиев информира министър Георгиева за проект за изграждане на многофункционална спортна площадка към училището, което ще улесни провеждането на тренировките по някои видове спорт. Ръководството на учебното заведение има намерение да изгради научно-приложна лаборатория за по-правилното следене на тренировъчния процес и спортната форма на учениците в различните състезателни дисциплини.