Ученици

Министър Георгиева одобри 1 млн. лв за “Спорт за децата в свободното време“

Министърът на младежта и спорта проф. Мариана Георгиева  одобри проекти на спортни клубове по програмата „Спорт за децата в свободното време“ на обща стойност 1 000 000 лева, която ще се реализира в 67 населени места  през 2014 година.

В безплатните занимания по избран спорт ще могат да се включат  повече от 10 000 деца под ръководството на квалифицирани спортни специалисти. Целта на програмата е разширяване на обхвата и създаване на мотивация на децата за участие в спортни занимания с цел подобряване на физическата им дееспособност, разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време чрез здравословна двигателна активност.

„Една от нашите политики е осмисляне на свободното време на децата чрез реализиране на програми за повишаване на двигателната им активност. Пълноценното използване на свободното време на подрастващите е заложено в младежката ни стратегия и е елемент от програмата на правителството в тази посока», заяви министър Георгиева.

Информацията за одобрените проекти на спортните клубове, кандидатствали за изпълнение на програмата по направленията „Начално обучение по вид спорт“ и „Спортни занимания през ваканциите“, е публикувана на Интернет портала на ММС, секция „Програми“, програма „Спорт за децата в свободното време 2014“.

Източник: Пресцентър на ММС