Учители

Министър Вълчев: Трябва да стимулираме учителите да работят в малките населени места

Един от основните приоритети в управленската ни програма е да стимулираме повече млади хора да работят като учители в по-малките населени места в страната, където има ученици от уязвими групи, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, цитиран от пресцентъра на ведомството. Той подчерта важната роля на учителите при работата с деца в риск от отпадане от образователната система, както и с онези, чиито майчин език не е български.

На тези ученици трябва да се помага повече, така че да бъдат задържани в училище и да получат добро образование. В учебните програми сме заложили достатъчно изучаване на български език. Имаме и допълнителни часове по различни проекти, които биха помогнали за преодоляване на трудностите в обучението, каза министърът и потвърди ангажимента на правителството за увеличение на учителски заплати в цялата страна.

Министър Вълчев обясни, че в следващата бюджетна програма ще има промяна на делегираните бюджети, чрез която да бъдат подпомогнати по-малките училища и училищата в отдалечените райони. Идеята е те да получат повече ресурси за обхващане и задържане на децата в образователната система. В този процес ще се включат и институции като Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Комисията за борба с противообществените прояви и др. Министерството на образованието и науката ще предложи междуинституционален механизъм за взаимодействие. Красимир Вълчев заяви, че в обсъждането и изпълнението му голяма роля ще изиграят и общините.

Вълчев, заедно със заместник-министър Деница Сачева, се срещна с родители и учители във вторник. В срещата участваха представители на над 14 институции, неправителствени организации, работодатели и синдикати. Осъждаме всички случаи на агресия както към децата, така и към учителите, посочи министърът. За него не е допустимо използване на нерегламентирани средства за заснемане в класните стаи.

Предстои втора среща в същия формат, на която ще се набележат мерки за разширяване на взаимодействието между учители и родители. Необходимо е обсъждане на различни теми през обществените съвети и утвърждаване на етичните кодекси на детски градини и училища, смята министър Вълчев. Той изтъкна, че същността на съвременното образование е доверието към учителя. Всички ние решаваме да оставим децата си като родители за 12 години на образователните институции, на подготвените педагози в тях, изтъкна министърът.

Етичният кодекс е само едната страна на въпроса. Апелът ни е да се спазват законите, посочи лидерът на Синдиката на българските учители Янка Такева. Лидерът на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ Юлиян Петров смята, че трябва да се преосмислят задълженията на българския учител, като първо той бъде свободен да си върши работата като педагог и второ – да има доверието на родителите. Огромна част от българските родители вярват в българския учител, смята Петров. Работодателите на учителите – двете директорски организации, са за организиране на специални обучения за учителските колективи и обмяна на добри практики.

Изпълнителният директор на Националната мрежа за децата Георги Богданов апелира за олекотяване на учебния процес, намаляване на документацията, за да има време за работа с деца и родители, както и за разписване на ясни стъпки за директори и учители – какво се прави при насилие и криза в училище.

От Асоциация „Родители“ настояват да бъде осигурено време и пространство за учителите, за да имат възможност за по-активна работа с родителите и учениците. По думите на Цвета Брестничка, всеки проблем трябва да се решава заедно, а не да се действа административно.

От Националното сдружение на общините подкрепиха МОН в усилията за намиране на диалог. Сдружението настоява за задълбочен анализ при промяна на делегираните бюджети. На срещата бяха обсъдени проблеми, свързани с квалификацията и заплащането на учителите, отговорното родителство и създаването на условия за по-сигурна среда в училище.

По повод проблемите с приема на първокласници в София министър Красимир Вълчев заяви, че предстои среща с общините. Той обаче е категоричен, че е безспорна политиката за близост на училището при приема. Въпросът е как да подобрим механизма, посочи Вълчев.

Източник: dobrichmedia.com, МОН