Мнения

Министърът ще участва на заседание на Съвета по конкурентоспособност на ЕС

От 10 до 11 октомври 2012 г. в Люксембург, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще вземе участие в редовното заседание на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) на ЕС, информира пресцентърът на МОМН.

На предстоящия съвет ще бъдат обсъдени основни законодателни актове, които са част от преговорния пакет за регламент на следващата рамкова програма за наука и иновации “Хоризонт 2020”.

В дневния ред на кипърското председателсво е заложено приемане на частичен общ подход за промяна на Регламент (ЕО) # 298/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии, както и предложение за регламент относно определяне правилата за участие и разпределение на резултатите в “Хоризонт 2020”.

По време на работния обяд министрите ще имат възможността да обсъдят следващата стъпка за развитие на Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури, а в течение на следобедната сесия се предвижда да се проведе политически дебат, насочен към предизвикателствата за постигане на Европейско научноизследователско пространство  до 2014 г.