Мнения

Министърът ще участва в обсъждането на проектите за учебни програми по чужди езици

На 24 септември 2012 г. в 10:00 ч в зала „Опал“, хотел „Дедеман Принцес“, гр. София, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще открие кръгла маса за обсъждане на проекти на учебни програми по чужди езици за задължителна подготовка в начален и прогимназиален етап.

Разработването на учебните програми е по дейност 2.6 по проекта „За по-качествено образование“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование“.

На поредната кръгла маса ще бъдат представени презентации, с които се слага началото на публично обсъждане на проекти на учебни програми по чужди езици за задължителна подготовка на учениците в начален и в прогимназиален етап на обучение.

На 14 септември 2012 година се състоя кръгла маса с дискусия по три формата: Усъвършенстване на учебните програми по математика за I – IV клас; Учебни програми за задължителна подготовка по математика V – VII клас; Учебни програми за задължителна подготовка в прогимназиален етап по информационни технологии. В кръглата маса взеха участие учители, експерти от регионалните инспекторати по образованието,  представители на академичната общност, на партньорски организации от неправителствения сектор и от деловите среди.