Мнения

Министърът ще връчи договори на бенефициенти по европрограма

На 22 май 2014 г. от 10:00 ч. във фоайе „Ротонда“ на петия етаж в сградата на МОН министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова и Н. П. извънредният и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в София г-жа Гуро Катарина Викйор ще участват в официална церемония за връчване на първите договори с бенефициенти по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство” – по първа покана по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“.

Програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП“ се изпълнява от 2013 г. до 2016 г. и се явява продължение на изпълнявания в предходната фаза на Финансовия механизъм успешен проект на МОН BG0057 „Развитие нa устойчиви схеми за мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“, който приключи на 30 април 2012 г.

Приносът на програма BG09 за изпълнение на основните цели на Финансовия механизъм, а именно намаляване на различията и засилване на сътрудничеството, е чрез предоставяне на финансова подкрепа – безвъзмездна помощ в размер общо на 1 764 705 евро, от които 1 500 000 евро се предоставят от страните-донори и национално съфинансиране от 264 705 евро.

Чрез програмата се стремим да предоставим възможно най-добри условия за стимулиране на международния обмен и обмена на добри практики, повече съвместни дейности, по-тясно и още по-ползотворно сътрудничество между висшите училища и научните организации от България и от страните-донори по трите мерки на програмата.

За разлика от предходния проект BG0057, който даваше възможност само за индивидуална мобилност на български студенти, преподаватели, изследователи и административен персонал в страните от ЕИП, по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“ на програма BG09 индивидуалната мобилност вече е двупосочна и към това определено се проявява интерес. Вече имаме един одобрен бенефициент от норвежко висше училище, който ще дойде в Медицинския университет – Варна това лято за обмен на опит и добри практики в областта на биохимията.

Одобрените бенефициенти по първа покана по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“ на програма BG09 са общо 48, от които един докторант редовно обучение, а останалите са: 33 преподаватели, 8 изследователи и 6 административни служители от български висши училища и научни организации и едно норвежко висше училище. Общо 23 от бенефициентите имат за цел осъществяване на научни изследвания, други 23 бенефициента – участие в обучения, краткосрочна преподавателска дейност и обмяна на опит, а двама имат за цел краткосрочна преподавателска и изследователска дейност. За Норвегия заминават общо 29 бенефициенти, за Исландия – 15, а за Лихтенщайн – 6.