Мнения

Министърът: У нас го няма триъгълникът “образование-наука-живот“

Заедно със своя екип министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев представи на конференцията „Реформите в образованието и науката. Реалност и перспективи“ идеята си за новата четиристепенна система в образованието, включваща предучилищното и училищното образование, интегралните професионални колежи, висшите училища, центровете за върхови постижения и клъстерите.

Той начерта пътищата, по които образованието и науката ще бъдат свързани с потребностите на бизнеса и държавата от кадри в бъдеще.

„До момента у нас не съществува тригълникът „образование – наука – живот“, каза при откриването на конференцията министър Танев.

„Системата на образование у нас съществува почти непроменена от края на XIX век, когато е формирана, за да отговаря на тогавашните нужди на индустриалното общество“, заяви още в своето изказване проф. Танев и добави, че и сега имаме училищно и висше образование, които гарантират общо ниво на образованост, но от тях е отделeна сферата на науката.