Мнения

Министърът: Трябва анализ за нужните работни позиции по места

Успоредно с работата по закона за предучилищното и училищно образованив върви и тази по нормативния проектодокумент за професионалното образование, увери министър Клисарова.

В дискусията в Стара Загора, в която участваха директори на училища, представители на местната власт и депутати, се включиха и представители на Българска стопанска камара.

Александър Миланов от БСК направи презентация на разработената от организацията  система за оценка на компетенциите на работната ръка.

От своя страна министър Клисарова потвърди идеята си във всички региони да бъде направен анализ на нужните работни места, за да могат училищата да обучават кадри за местните икономики.

По време на дискусията бяха обсъдени въпроси по отношение на децата със специални образователни потребности и тяхната интеграция в учебния процес, самостоятелните и дистанционните форми на обучение, дейността на помощните училища, кариерните центрове и др.