Мнения

Министърът се срещна с посланика на Германия

Министърът на образованието и науката проф.Тодор Танев се срещна в края на миналата седмица с посланика на Федерална република Германия Детлеф Лигеман.

Германският представител беше придружаван от ръководителя на икономическия отдел на посолството Томас Пфане, от главния управител на Германо-българската индустриално-търговска камара Митко Василев и от ръководителя на образователната целева група (клъстър) на камарата Максимилиан Ерхард.

Основен акцент на разговорите беше развитието на образованието като и двете страни се обединиха около мнението, че именно то се явява основна предпоставка както за индустриалния и технически напредък, така и за националната сигурност на европейските страни.

Министър Танев представи пред германската делегация основните направления на реформите в областта на образованието и науката в България и подчерта значението за подкрепата на дуалното образование в страната.  Двете страни окачествиха като изключително положителен опита в тази насока до момента. Министърът на образованието и науката подчерта, че в рамките на партньорството българската страна ще разчита на продължаване доброто сътрудничество с Федерална република Германия и предлага германската страна да участва при възможност и интерес в разширяването на спектъра на дуалното обучение по посока на области като земеделие, лозарство и винарство, хотелиерство, медицински услуги и не на последно място в ИТ-сектора.

Германският посланик Детлеф Линдеман подчерта, че до голяма степен германският икономически напредък се дължи и на системата на образование и обучение във Федералната република и заяви своята подкрепа за българската страна по пътя на реформи именно в тази насока. В сътрудничество с швейцарската и  австрийската страна посланик Линдеман изрази готовност за подкрепа на развитието на дуалното образование в България. В същото време той изрази виждането за добри възможности за партньорство и в областта на използването на германския опит при организацията и управлението на институти и на центрове за върхови постижения  и изследвания.

Двете страни заявиха своето намерение да продължат сътрудничеството си в областта на образованието, науката и изследванията и занапред.