Мнения

Министърът се срещна с патриарх Неофит

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев се срещна с българския патриарх Неофит в края на минaлата седмица в синодалната палата в София.

На срещата, на която присъстваше още и председателят на културно-просветния отдел на св. Синод  митрополит Гавриил бяха обсъдени теми, свързани с внесения за обсъждане в българския парламент нов законопроект за предучилищното и училищното образование, както и за религиозното образование на децата и учениците.

В рамките на проведения диалог бе постигнато съгласие от страна на Българската православна църква (БПЦ) да бъде изготвено становище във връзка с проектозакона за предучилищното и училищното образование, което да бъде обсъдено с експертите на просветното министерство.

Образователният министър Тодор Танев изрази увереност, че резултатите от подобна съвместна работа могат да бъдат внесени от народните представители за разглеждане в пленарната залата, „за да бъде включено това, което те преценят в рамките на новия закон“.  

Според министъра „при всички случаи става дума за това, че духовността е част от създаването на човека“ и добави, че българската духовност  се е крепила на религията. Същевременно министър Танев подчерта, че за религиите като задължителен предмет въобще не става и дума. Новият закон за училищното образование и свободата, която той създава за известно адаптиране към всяко отделно училище на учебните програми, биха дали възможност „за по-голяма координация на това, което се изучава в момента и за добавяне на някои нови елементи“.

Проф. Танев добави, че под религия не разбира само и единствено християнската религия, но официално признатите у нас. Това са според него съвременните европейски тенденции, които ще бъдат следвани.

На разговора в Светия Синод бяха поставени въпросите също така за работата на експертите по религия към Регионалните инспекторати по образованието и за средните професионални училища, подготвящи кадри за църквата.  Беше припомнена и ролята на БПЦ за спасяването на българските граждани от еврейски произход по време на Втората световна война като положителен пример за толерантност и гражданска доблест.