Мнения

Министърът се срещна със специалисти по темата със съдържанието на учебниците

Министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова прие инициативен комитет от представители на академичната и научната общност и се запозна с техни идеи във връзка с учебното съдържание по предметите „Човек и общество“, както и „История и цивилизация“.

Участниците в срещата се обединиха около мнението от страната на инициативния комитет да започне преглед на учебното съдържание по двата предмета, след което да бъдат представени в Министерството на образованието и науката  писмени бележки и предложения, свързани с внасянето на промени по отношение на технически неточности и корекции.

Министър Коларова изрази подкрепата си за инициативи, свързани с подготовката на допълнителни учебни помагала за българското образование,  както и за отправянето на конкретни предложения  в бързи срокове за корекции на забелязани неточности.

Същевременно Петко Колев, представител на едно от българските издателства и участник в инициативния комитет, отбеляза, че като цяло българските учебниците са добри и единствено в някои детайли се налагат известни осъвременявания във формулировките.

Пресцентър на МОН