Училища

Министърът разпореди проверка в столично училище

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева разпореди да се извърши проверка в столичното 145 Основно училище „Симеон Радев“ от днес – 21.04. 2016 г. до 28.04 2016 г.

Проверката е по повод на постъпили сигнали от родители във връзка с дейности по организацията на работата в училището.

В комисията са включени експерти от Дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ и Дирекция „Вътрешен одит на разпоредители с бюджетни средства“ в Министерството на образованието и науката.

Според заповедта докладът с резултатите от извършената проверка трябва да бъде готов до 13.05.2016 г.